• PRODUŽITE ŽIVOT UZ OSMIJEH

O korisnicima brinu medicinski tehničari, njegovateljice, socijalni radnik i lekar koji je zadužen za praćenje njihovog zdravstvenog stanja.