• PRODUŽITE ŽIVOT UZ OSMIJEH

Svakog dana  ažurno o zdravstvenom stanju i propisanoj terapiji korisnika brinu se sestre, kao i o svim uslovima koji su potrebi starijim ljudima.